Roolit: Toimitusjohtaja

Petteri Häkkänen

Petteri Häkkänen hoitaa monipuolisesti kaikkia aineettomaan pääomaan ja sen suojaamiseen liittyviä toimeksiantoja. Hän on erikoistunut vaativiin teollisoikeudellisiin oikeudenkäynteihin sekä niitä edeltäviin konfliktinhallintaselvittelyihin ja suojausstrategioihin. Hänen ajamansa asiat ovat tyypillisesti monimutkaisia tavaramerkki ja patentinloukkauskokonaisuuksia tai esimerkiksi liikesalaisuuksia ja sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevia konflikteja. Petteri edustaa lukuisia kotimaisia ja globaaleja yrityksiä heidän kaikissa teollisoikeudellisissa asioissaan. Laajan oikeudenkäynti

lue lisää / 4.4.2014 /