Evershared

 

Sisukkuus ja kyky selviytyä haasteista

Suomalaisuus yhdistyy usein sisuun. Meillä on maailmalla legendaarinen maine maana, jonka ihmiset ovat sisukkaita ja tämä ominaisuus on vienyt Suomea pitkälle urheilun, liike-elämän ja myös muiden elämän osa-alueiden osalta. Mutta olemmeko joskus liiankin sisukkaita? Muissa maissa ei tunneta sisua täysin vastaavaa käsitettä: muualla puhutaan resilienssistä, kyvystä kestää vastoinkäymisiä ja kääntää ne voitoksi – tahdosta, joka

lue lisää / 14.9.2020 /

Tieto on valtaa myös riitatilanteessa

Sanonta ”tieto on valtaa” soveltuu erittäin hyvin myös riitatilanteisiin. Huolellisesti dokumentoitu tieto ehkäisee konflikteja, muodostaa hyvän perustan riidanratkaistustrategian valinnalle ja vaikuttaa riidan menestymismahdollisuuksiin. Toisaalta salassa pidettävää tietoa, kuten liikesalaisuuksia, joudutaan välillä suojaamaan erityisesti yleisissä tuomioistuimissa käsiteltävissä riita-asioissa. Tieto ehkäisee konflikteja Tieto ja sen asianmukainen tallentaminen auttaa usein jo itsessään ehkäisemään konflikteja. Suullisessa muodossa tapahtuva tiedonvälitys

lue lisää / 4.5.2020 /

Uutisia ICT-markkinoiden kehityksestä

Globaalissa taloudessa useat mittarit näyttävät varsin ristiriitaisia tietoja talouden ja globaalin liiketoiminnan näkökulmasta. Korona-epidemia näyttää ainakin väliaikaisesti lisäävän verkossa tapahtuvaa toimintaa, kun ihmiset eivät pääse työpaikoilleen. Kauppasodat ja erilaiset sanktiokehikot luovat epävarmuutta ilmapiiriin ja nollakorkojen aikaan tuloksen tekeminen vaatii sijoitusyhtiöiltä uudenlaista tapaa ajatella ja allokoida sijoituksia. Yksi mittari on johdonmukaisesti ollut nousevalla käyrällä. Se on

lue lisää / 6.4.2020 /

Epäorgaaninen kasvu yrityksen keinovalikoimassa?

Moni yritys hakee kasvua pää märkänä. Harvempi kuitenkaan ulottaa tarkasteluaan ponnisteluissaan orgaanisen kasvun ulkopuolelle. Usein unohtuu, että liikevaihdon kasvu ei ole koskaan itseisarvo, vaan ainoastaan väline omistaja-arvon luomiseen. Jokaista kasvuinvestointia tulisikin arvioida yrityksen arvon kasvattamisen näkökulmasta. Kasvu, oli kyse orgaanisesta tai epäorgaanisesta kasvusta, on aina pohjauduttava johonkin. Oikeat perusteet kasvulle löytyvät omistajastrategiasta, johon omistajien tahto

lue lisää / 31.1.2020 /

Riskeihin reagointi vaatii yritysjohdolta ketteryyttä ja rohkeutta

Riskien tunnistaminen, ennakointi ja hallinta ovat kansainvälistyvän yritystoiminnan kovaa ydintä. Niiden tehokas ennaltaehkäisy ja manageeraaminen ovat keskeisiä yritysjohdolle, jotta yrityksen menestys turvataan ja taloudelliset riskit, kustannukset ja maineriskit hallitaan. Eversheds Sutherland on yhteistyössä Oxford Economicsin analyytikoiden kanssa julkaissut hiljattain yhtiöiden hallitusten riskiarvioita koskevan raportin, jossa keskitytään riskienhallinnan uhkiin ja vallitseviin riskienlievennystapoihin, hallitusten näkemyksiin nykyisistä ja

lue lisää / 9.1.2020 /

Millainen työnantaja kiinnostaa nuoria?

Oikeustieteen opiskelijat ovat onnekkaassa asemassa, sillä mahdollisuudet tutustua työelämään ovat jo opiskeluiden aikana hyvät. Erilaisia harjoittelupaikkoja löytyy niin valtion virastoista, asianajotoimistoista kuin muiden alojen yrityksistäkin. Kun vaihtoehtoja on paljon, on myös varaa pohtia, minkälainen työpaikka omalla kohdalla on niin kiinnostava, että sitä haluaa hakea. Miten työnantaja voi erottua opiskelijan tai nuoren juristin silmissä edukseen? Yksi

lue lisää / 12.9.2019 /

Konfliktitilanteet kuuluvat liike-elämään

Yritysten ja yrittäjien välille syntyy tuon tuostakin erimielisyyksiä, jotka voivat kulminoitua riidaksi saakka. Yritykset ja yrittäjät voivat lisäksi joutua osapuoliksi erilaisiin hallinnollisiin prosesseihin sekä rikosprosesseihin. Konfliktitilanteet kuuluvat liike-elämään. Usein niihin liittyy jonkinlainen yllätyksellisyys ja juuri sen takia yrityksillä tulisi olla strategia erilaisen konfliktitilanteiden varalle. Asiakaslehdessämme 1/2019 kirjoitimme mm. litigaatiostrategiasta konfliktitilanteen työkalupakkina. Strategiasta tulisi selvitä, miten yrityksessä

lue lisää / 8.5.2019 /

Tietoverkkorikollisuus

Suomalainen verkkokauppa havaitsi järjestelmänsä toimivan tavanomaista hitaammin. Sittemmin solmittavien kauppatapahtumien määrä laski. Samalla ilmeni, että verkkokaupan tietojärjestelmään oli upotettu luottokorttitietoja lukeva vakoiluohjelma. Loppujen lopuksi yritys hankkia luottokorttitietoja kariutui vakoiluohjelman toimintahäiriön vuoksi. Julkisyhteisö sai ennen juhlapyhiä viestin, jonka mukaan sen tietojärjestelmiin kohdistetaan palvelunestohyökkäys, ellei yhteisö maksa vaadittuja lunnaita. Tekijäksi osoittautui Suomen rajojen ulkopuolelta toiminut aiemmin huumausainerikoksista

lue lisää / 6.3.2019 /

Elämme tekoälyn kaupallisen hyödyntämisen ja suojaamisen renessanssia

Tekoäly on ainoastaan tunnetun soveltamista ja matemaattisia menetelmiä eikä tekoälyä voi siksi suojata patenteilla. Myytti! WIPO:n tuoreesta patentointiaktiivisuuden analyysistä julkaisussa ”Technology Trends 2019: Artificial Intelligence” käy hyvin ilmi, että asia on oikeastaan päinvastoin. Tekoälyn patentoinnin ylenkatsominen voi olla suorastaan vaarallista liiketoiminnalle. On toki totta, että useat fundamentaaliset AI-mallit ja niitä käsittelevät tieteelliset julkaisut juontavat juurensa

lue lisää / 5.2.2019 /

Oikeudet dataan

”Tieto” on ollut käytettävissä digitaalisessa muodossa jo kauan ennen nykyistä digitalisaation kiihtyvää aaltoa. Perinteisesti ”data” on ymmärretty jonkin tietokannan raakana tietosisältönä. Data voi sisältää tietoa, johon kohdistuu omia oikeuksia ja rajoituksia. Näiden oikeuksien kesken voi olla ristiriitaa, mutta ne eivät ole välttämättä yhteen sovittamattomia. Dynaaminen data Data ei ole vain ennalta määritellyn relaatiotietokannan yksittäinen tietosisältö

lue lisää / 16.1.2019 /