Evershared

 

Mikä huolettaa kulmahuoneissa COVID-19 kevään jälkeen?

Kirjoitin syksyllä 2019 kolumnin, jossa kävin läpi Eversheds Sutherlandin yhteistyössä Oxford Economicsin kanssa 2019 julkaiseman yhtiöiden hallitusten riskiarvioita koskevan raportin huolenaiheita kansainvälisen kaupan osalta. Nyt syksyllä 2020 tilannekuva näyttää haasteelliselta ja erilaiselta. COVID-19 pandemia on runnellut ja muokannut uusiksi markkinoita ja sitä myöten yritystoimintaa tavalla, jota tuskien aikaisemmin koskaan modernissa markkinataloudessa ja maailmankaupassa on kohdattu.

lue lisää / 29.10.2020 /

Liikejuridiikka muutoksessa

Vuosi 2020 alkoi poikkeuksellisissa merkeissä, ja se näkyy juristien työssä. Uusi vuosikymmen tuo muutoksen tuulia myös liikejuridiikkaan. Tämän tietävät Eversheds Asianajotoimiston osakas Tuomas Penttilä ja Associate Miika Huhtinen, joilla molemmilla on vuosien kokemus liikejuridiikan parista. Ei liene yllätys, että kevään kriisi on jättänyt jälkensä käytännön työelämään myös liikejuridiikan parissa. Kevään aikana työntekijät siirtyivät pitkälti kotitoimistoihin

lue lisää / 8.10.2020 /

Miten riidanratkaisu digitalisoituu?

Digitalisaatio ja digitaalinen vallankumous ovat vaikuttaneet työelämään ja arkeen jo 1980-luvulta lähtien. Digitalisaatio on vaikuttanut paljon myös oikeustieteeseen ja eri oikeudenaloihin. Prosessioikeus mielletään yleisesti melko konservatiiviseksi ja hitaasti muuttuvaksi oikeudenalaksi. Digitalisaatiolla on kuitenkin ollut vaikutusta myös prosessioikeuteen ja riidanratkaisuun. Digitalisaatio on vaikuttanut eri riidanratkaisumuotoihin hieman eri tavoin. Yleisissä tuomioistuimissa riidat käsitellään oikeudenkäymiskaaren säännöksiä noudattaen. Oikeudenkäymiskaari

lue lisää / 1.10.2020 /

Sisukkuus ja kyky selviytyä haasteista

Suomalaisuus yhdistyy usein sisuun. Meillä on maailmalla legendaarinen maine maana, jonka ihmiset ovat sisukkaita ja tämä ominaisuus on vienyt Suomea pitkälle urheilun, liike-elämän ja myös muiden elämän osa-alueiden osalta. Mutta olemmeko joskus liiankin sisukkaita? Muissa maissa ei tunneta sisua täysin vastaavaa käsitettä: muualla puhutaan resilienssistä, kyvystä kestää vastoinkäymisiä ja kääntää ne voitoksi – tahdosta, joka

lue lisää / 14.9.2020 /

Tieto on valtaa myös riitatilanteessa

Sanonta ”tieto on valtaa” soveltuu erittäin hyvin myös riitatilanteisiin. Huolellisesti dokumentoitu tieto ehkäisee konflikteja, muodostaa hyvän perustan riidanratkaistustrategian valinnalle ja vaikuttaa riidan menestymismahdollisuuksiin. Toisaalta salassa pidettävää tietoa, kuten liikesalaisuuksia, joudutaan välillä suojaamaan erityisesti yleisissä tuomioistuimissa käsiteltävissä riita-asioissa. Tieto ehkäisee konflikteja Tieto ja sen asianmukainen tallentaminen auttaa usein jo itsessään ehkäisemään konflikteja. Suullisessa muodossa tapahtuva tiedonvälitys

lue lisää / 4.5.2020 /

Uutisia ICT-markkinoiden kehityksestä

Globaalissa taloudessa useat mittarit näyttävät varsin ristiriitaisia tietoja talouden ja globaalin liiketoiminnan näkökulmasta. Korona-epidemia näyttää ainakin väliaikaisesti lisäävän verkossa tapahtuvaa toimintaa, kun ihmiset eivät pääse työpaikoilleen. Kauppasodat ja erilaiset sanktiokehikot luovat epävarmuutta ilmapiiriin ja nollakorkojen aikaan tuloksen tekeminen vaatii sijoitusyhtiöiltä uudenlaista tapaa ajatella ja allokoida sijoituksia. Yksi mittari on johdonmukaisesti ollut nousevalla käyrällä. Se on

lue lisää / 6.4.2020 /

Epäorgaaninen kasvu yrityksen keinovalikoimassa?

Moni yritys hakee kasvua pää märkänä. Harvempi kuitenkaan ulottaa tarkasteluaan ponnisteluissaan orgaanisen kasvun ulkopuolelle. Usein unohtuu, että liikevaihdon kasvu ei ole koskaan itseisarvo, vaan ainoastaan väline omistaja-arvon luomiseen. Jokaista kasvuinvestointia tulisikin arvioida yrityksen arvon kasvattamisen näkökulmasta. Kasvu, oli kyse orgaanisesta tai epäorgaanisesta kasvusta, on aina pohjauduttava johonkin. Oikeat perusteet kasvulle löytyvät omistajastrategiasta, johon omistajien tahto

lue lisää / 31.1.2020 /

Riskeihin reagointi vaatii yritysjohdolta ketteryyttä ja rohkeutta

Riskien tunnistaminen, ennakointi ja hallinta ovat kansainvälistyvän yritystoiminnan kovaa ydintä. Niiden tehokas ennaltaehkäisy ja manageeraaminen ovat keskeisiä yritysjohdolle, jotta yrityksen menestys turvataan ja taloudelliset riskit, kustannukset ja maineriskit hallitaan. Eversheds Sutherland on yhteistyössä Oxford Economicsin analyytikoiden kanssa julkaissut hiljattain yhtiöiden hallitusten riskiarvioita koskevan raportin, jossa keskitytään riskienhallinnan uhkiin ja vallitseviin riskienlievennystapoihin, hallitusten näkemyksiin nykyisistä ja

lue lisää / 9.1.2020 /

Millainen työnantaja kiinnostaa nuoria?

Oikeustieteen opiskelijat ovat onnekkaassa asemassa, sillä mahdollisuudet tutustua työelämään ovat jo opiskeluiden aikana hyvät. Erilaisia harjoittelupaikkoja löytyy niin valtion virastoista, asianajotoimistoista kuin muiden alojen yrityksistäkin. Kun vaihtoehtoja on paljon, on myös varaa pohtia, minkälainen työpaikka omalla kohdalla on niin kiinnostava, että sitä haluaa hakea. Miten työnantaja voi erottua opiskelijan tai nuoren juristin silmissä edukseen? Yksi

lue lisää / 12.9.2019 /

Konfliktitilanteet kuuluvat liike-elämään

Yritysten ja yrittäjien välille syntyy tuon tuostakin erimielisyyksiä, jotka voivat kulminoitua riidaksi saakka. Yritykset ja yrittäjät voivat lisäksi joutua osapuoliksi erilaisiin hallinnollisiin prosesseihin sekä rikosprosesseihin. Konfliktitilanteet kuuluvat liike-elämään. Usein niihin liittyy jonkinlainen yllätyksellisyys ja juuri sen takia yrityksillä tulisi olla strategia erilaisen konfliktitilanteiden varalle. Asiakaslehdessämme 1/2019 kirjoitimme mm. litigaatiostrategiasta konfliktitilanteen työkalupakkina. Strategiasta tulisi selvitä, miten yrityksessä

lue lisää / 8.5.2019 /