Evershared

 

Kiinteistöjärjestelyjä tehokkaasti ja turvallisesti

Alkusyksyyn mennessä saimme selkeän kuvan siitä, millaisia vaikutuksia meneillään oleva globaali pandemia aiheuttaa yritystoimintaan. Maaliskuussa 2020 etätyöjärjestelyjen alkaessa ja muiden rajoitustoimenpiteiden vallitessa oli ilmeistä, että toimenpiteiden vaikutukset kohdistuvat koko yhteiskuntaan. Epäselvää sen sijaan oli, kuinka voimakkaita vaikutukset ovat ja kuinka kauas ajallisesti ne tulevat ulottumaan. Osaltamme pyrimme tukemaan asiakkaitamme myös kiinteistöliiketoiminnan menestyksekkäässä jatkamisessa. Transaktioiden koko

lue lisää / 1.12.2020 /

Mikä huolettaa kulmahuoneissa COVID-19 kevään jälkeen?

Kirjoitin syksyllä 2019 kolumnin, jossa kävin läpi Eversheds Sutherlandin yhteistyössä Oxford Economicsin kanssa 2019 julkaiseman yhtiöiden hallitusten riskiarvioita koskevan raportin huolenaiheita kansainvälisen kaupan osalta. Nyt syksyllä 2020 tilannekuva näyttää haasteelliselta ja erilaiselta. COVID-19 pandemia on runnellut ja muokannut uusiksi markkinoita ja sitä myöten yritystoimintaa tavalla, jota tuskien aikaisemmin koskaan modernissa markkinataloudessa ja maailmankaupassa on kohdattu.

lue lisää / 29.10.2020 /

Liikejuridiikka muutoksessa

Vuosi 2020 alkoi poikkeuksellisissa merkeissä, ja se näkyy juristien työssä. Uusi vuosikymmen tuo muutoksen tuulia myös liikejuridiikkaan. Tämän tietävät Eversheds Asianajotoimiston osakas Tuomas Penttilä ja Associate Miika Huhtinen, joilla molemmilla on vuosien kokemus liikejuridiikan parista. Ei liene yllätys, että kevään kriisi on jättänyt jälkensä käytännön työelämään myös liikejuridiikan parissa. Kevään aikana työntekijät siirtyivät pitkälti kotitoimistoihin

lue lisää / 8.10.2020 /

Miten riidanratkaisu digitalisoituu?

Digitalisaatio ja digitaalinen vallankumous ovat vaikuttaneet työelämään ja arkeen jo 1980-luvulta lähtien. Digitalisaatio on vaikuttanut paljon myös oikeustieteeseen ja eri oikeudenaloihin. Prosessioikeus mielletään yleisesti melko konservatiiviseksi ja hitaasti muuttuvaksi oikeudenalaksi. Digitalisaatiolla on kuitenkin ollut vaikutusta myös prosessioikeuteen ja riidanratkaisuun. Digitalisaatio on vaikuttanut eri riidanratkaisumuotoihin hieman eri tavoin. Yleisissä tuomioistuimissa riidat käsitellään oikeudenkäymiskaaren säännöksiä noudattaen. Oikeudenkäymiskaari

lue lisää / 1.10.2020 /

Sisukkuus ja kyky selviytyä haasteista

Suomalaisuus yhdistyy usein sisuun. Meillä on maailmalla legendaarinen maine maana, jonka ihmiset ovat sisukkaita ja tämä ominaisuus on vienyt Suomea pitkälle urheilun, liike-elämän ja myös muiden elämän osa-alueiden osalta. Mutta olemmeko joskus liiankin sisukkaita? Muissa maissa ei tunneta sisua täysin vastaavaa käsitettä: muualla puhutaan resilienssistä, kyvystä kestää vastoinkäymisiä ja kääntää ne voitoksi – tahdosta, joka

lue lisää / 14.9.2020 /

Tieto on valtaa myös riitatilanteessa

Sanonta ”tieto on valtaa” soveltuu erittäin hyvin myös riitatilanteisiin. Huolellisesti dokumentoitu tieto ehkäisee konflikteja, muodostaa hyvän perustan riidanratkaistustrategian valinnalle ja vaikuttaa riidan menestymismahdollisuuksiin. Toisaalta salassa pidettävää tietoa, kuten liikesalaisuuksia, joudutaan välillä suojaamaan erityisesti yleisissä tuomioistuimissa käsiteltävissä riita-asioissa. Tieto ehkäisee konflikteja Tieto ja sen asianmukainen tallentaminen auttaa usein jo itsessään ehkäisemään konflikteja. Suullisessa muodossa tapahtuva tiedonvälitys

lue lisää / 4.5.2020 /

Uutisia ICT-markkinoiden kehityksestä

Globaalissa taloudessa useat mittarit näyttävät varsin ristiriitaisia tietoja talouden ja globaalin liiketoiminnan näkökulmasta. Korona-epidemia näyttää ainakin väliaikaisesti lisäävän verkossa tapahtuvaa toimintaa, kun ihmiset eivät pääse työpaikoilleen. Kauppasodat ja erilaiset sanktiokehikot luovat epävarmuutta ilmapiiriin ja nollakorkojen aikaan tuloksen tekeminen vaatii sijoitusyhtiöiltä uudenlaista tapaa ajatella ja allokoida sijoituksia. Yksi mittari on johdonmukaisesti ollut nousevalla käyrällä. Se on

lue lisää / 6.4.2020 /

Epäorgaaninen kasvu yrityksen keinovalikoimassa?

Moni yritys hakee kasvua pää märkänä. Harvempi kuitenkaan ulottaa tarkasteluaan ponnisteluissaan orgaanisen kasvun ulkopuolelle. Usein unohtuu, että liikevaihdon kasvu ei ole koskaan itseisarvo, vaan ainoastaan väline omistaja-arvon luomiseen. Jokaista kasvuinvestointia tulisikin arvioida yrityksen arvon kasvattamisen näkökulmasta. Kasvu, oli kyse orgaanisesta tai epäorgaanisesta kasvusta, on aina pohjauduttava johonkin. Oikeat perusteet kasvulle löytyvät omistajastrategiasta, johon omistajien tahto

lue lisää / 31.1.2020 /