Kuukausi: tammikuu 2020

Epäorgaaninen kasvu yrityksen keinovalikoimassa?

Moni yritys hakee kasvua pää märkänä. Harvempi kuitenkaan ulottaa tarkasteluaan ponnisteluissaan orgaanisen kasvun ulkopuolelle. Usein unohtuu, että liikevaihdon kasvu ei ole koskaan itseisarvo, vaan ainoastaan väline omistaja-arvon luomiseen. Jokaista kasvuinvestointia tulisikin arvioida yrityksen arvon kasvattamisen näkökulmasta. Kasvu, oli kyse orgaanisesta tai epäorgaanisesta kasvusta, on aina pohjauduttava johonkin. Oikeat perusteet kasvulle löytyvät omistajastrategiasta, johon omistajien tahto

lue lisää / 31.1.2020 /

Riskeihin reagointi vaatii yritysjohdolta ketteryyttä ja rohkeutta

Riskien tunnistaminen, ennakointi ja hallinta ovat kansainvälistyvän yritystoiminnan kovaa ydintä. Niiden tehokas ennaltaehkäisy ja manageeraaminen ovat keskeisiä yritysjohdolle, jotta yrityksen menestys turvataan ja taloudelliset riskit, kustannukset ja maineriskit hallitaan. Eversheds Sutherland on yhteistyössä Oxford Economicsin analyytikoiden kanssa julkaissut hiljattain yhtiöiden hallitusten riskiarvioita koskevan raportin, jossa keskitytään riskienhallinnan uhkiin ja vallitseviin riskienlievennystapoihin, hallitusten näkemyksiin nykyisistä ja

lue lisää / 9.1.2020 /