Epäorgaaninen kasvu yrityksen keinovalikoimassa?

Moni yritys hakee kasvua pää märkänä. Harvempi kuitenkaan ulottaa tarkasteluaan ponnisteluissaan orgaanisen kasvun ulkopuolelle. Usein unohtuu, että liikevaihdon kasvu ei ole koskaan itseisarvo, vaan ainoastaan väline omistaja-arvon luomiseen. Jokaista kasvuinvestointia tulisikin arvioida yrityksen arvon kasvattamisen näkökulmasta.

Kasvu, oli kyse orgaanisesta tai epäorgaanisesta kasvusta, on aina pohjauduttava johonkin. Oikeat perusteet kasvulle löytyvät omistajastrategiasta, johon omistajien tahto on dokumentoitu. Kannattavan kasvun tavoittelu on yksi kliseisimmistä tahdon ilmaisuista. Se ei kuitenkaan riitä tavoitteeksi alkuunkaan.

Orgaaniset kasvuinvestoinnit, kuten voimakkaat myyntipanostukset, kerryttävät tuottoa sijoitetulle pääomalle poikkeuksetta viiveellä. Hankittu uusi asiakas voi olla tuottava esimerkiksi vasta kolmen vuoden päästä. Mutta missä maailma makaa siinä vaiheessa? Miten on kilpailuympäristö muuttunut?

Kun orgaaninen investointi on viimein muutaman vuoden kuluttua muuttunut tuottavaksi, tulee yhtiön usein tehdä jo täyttä päätä uusia, entistä isompia korvaavia investointeja. Esimerkiksi asiakassuhteen ylläpitämäiseksi tehdyt teknologiset korvausinvestoinnit vievät pääoman tuoton, kun asiaa tarkastellaan kokonaisuutena asiakkaan elinkaaren näkökulmasta.

Sen lisäksi, että orgaaninen kasvuinvestoinnin sijoitetun pääoman tuotto voi jäädä matalaksi, ei investoinnilla saavutettu kasvukaan täytä välttämättä sillä asettuja tavoitteita. Näin on siitä huolimatta, että orgaaninen kasvu mielletään tyypillisesti kaikkein turvallisimmaksi tavaksi kasvaa. Asiat eivät kuitenkaan ole niin yksinkertaisia ja helppoja kuin kuvitellaan. Yritysostot voivat avata orgaanista kasvuinvestointia harkitsevalle ainakin nopeamman polun saavuttaa paitsi strategiset myös taloudelliset tavoitteet.

Orgaanista kasvua toisinaan yliarvostetaan. Moni yritys polttaa kaiken rahansa kasvuun.  Sama yhtiö voisi olla kuitenkin kannattava. Ylimmän johdon suusta onkin usein kuultavissa, että he voisivat olla kannattavia, jos eivät olisi tehneet tätä ja tuota. Kannattavuus on nollassa, mutta siitä huolimatta kasvu ei välttämättä ole kauhean hyvää.

Syynä kannattamattomuuteen on usein yli-investoinut orgaaniseen kasvuun. Mitä jos orgaanista kasvua vähän höllättäisiin tavoitteesta ja kasvettaisiin orgaanisesti vain sen verran, mikä on luonnollista? Laitettaisiin rahaa sivuun. Tällainen yhtiö voisi tehdä yritysostoja ylijäämärahalla kasvattaen merkittävästi omaa arvoaan.

Yritysostot voivat avata osaavalle yritykselle uusia strategisia polkuja. Polkuja, joilla ei välttämättä pääse kulkemaan ilman epäorgaanista kasvua. Nämä polut olisivat avoinna myös niille yrityksille, jotka eivät ole vielä tunnistaneet epäorgaanisen kasvun mahdollisuuksia tai uskaltaneet tarttua niihin.

Jos yhtiön tahtotilana on kasvaa ja luoda lisäarvoa, kysymys ei ole siitä, tulisiko epäorgaanisen kasvun olla keinovalikoimassa. Sen on pakko olla.

Antti Liimatainen
Senior Advisor

Antti Liimatainen on toiminut yli 70  kotimaisessa tai kansainvälisessä yrityskaupassa myyjän tai ostajan asiantuntijana ja neuvonantajana. Hänellä on M&A neuvonannon kokonaisvaltaista ja laajaa osaamista. Antti on  toiminut yli 100 arvonmäärityksessä vastuuasiantuntijana ja hän on yrityskauppateeman kysytty luennoitsija ja kouluttaja.

Blogi on julkaistu myös Perheyritysten liiton sivuilla ja Antti Liimatainen on puhumassa Perheyritysillassa 11.2.