Uutisia ICT-markkinoiden kehityksestä

Globaalissa taloudessa useat mittarit näyttävät varsin ristiriitaisia tietoja talouden ja globaalin liiketoiminnan näkökulmasta. Korona-epidemia näyttää ainakin väliaikaisesti lisäävän verkossa tapahtuvaa toimintaa, kun ihmiset eivät pääse työpaikoilleen. Kauppasodat ja erilaiset sanktiokehikot luovat epävarmuutta ilmapiiriin ja nollakorkojen aikaan tuloksen tekeminen vaatii sijoitusyhtiöiltä uudenlaista tapaa ajatella ja allokoida sijoituksia.

Yksi mittari on johdonmukaisesti ollut nousevalla käyrällä. Se on − yllätys yllätys − dataliikenteen määrän kasvu maailmassa. Vaikka monet valtiot ovatkin lisäämässä internetin käyttöön liittyviä kansallisia rajoituksia ja valvontaa, globaali internet-talous kasvaa voimakkaasti.

Viime vuosikymmeninä on useaan kertaan muistutettu perinteisten tietoliikenteen väylien lisäksi mm. satelliittien kasvavaa merkitystä. Hyvin usein nämä puheet ovat olleet heppoisella pohjalla ja käytännössä satelliittien tuottama kapasiteetti ei ole millään tavalla vastannut liikennemäärien ja käytettävyysvaatimusten tarpeisiin.

Tammikuun puolivälissä järjestetyssä PTC-konferenssissa (Pacific Telecommunications Conference) pidettiin puheenvuoroja, jotka osoittavat, että maailma on näiltä osin muuttumassa. Teknologinen kehitys mahdollistaa aikaisempaa matalammalla Maan kiertoradalla kulkevien satelliittien laukaisun avaruuteen. Satelliittiteknologian alan liikevaihdon ennustetaan pomppaavan 11 miljardista dollarista yli 300 miljardiin dollariin lähivuosien aikana.

Mitä tämä teknologinen kehitys sitten mahdollistaa?

Satelliittiteknologian kehitys mahdollistaa ensinnäkin ns. haastavien ja väestömäärältään tiheiden alueiden kytkemisen internetiin edullisilla käyttökustannuksilla. Vaikka satelliittien kautta tuotettavat kapasiteettimäärät ovat pieniä, luo tämä kuitenkin mahdollisuuden kytkeä suuria joukkoja ihmisiä internetin piiriin, ja tämä luo globaaleille yrityksille ennennäkemättömiä liiketoimintamahdollisuuksia.

Lisäksi satelliittien kautta viiveet ovat saatavissa kohtuulliselle tasolle. Tämä puolestaan mahdollistaa teollisen internetin sovelluksien käyttämisen satelliittiteknologioiden välityksellä alueilla, jotka aikaisemmin olivat täysin pimennossa.

Mitä tämä tarkoittaa Suomelle ja suomalaisille yrityksille?

Suomalaisille yrityksille teknologiset muutokset luovat uusia liiketoimintanäkymiä. Suomalaiset yritykset ovat olleet poikkeuksellisen hyviä uusien teknologioiden käyttöönotossa. Globaalien markkinoiden kasvu uusille markkina-alueille luo uutta merkittävää potentiaalia mm. ”internet of things” -sovellusten kautta.

Yhdessä 5G-teknologian kehityksen kanssa uudet tietoverkkoinvestoinnit luovat maailmantaloutta uudella tavalla, mikä osaltaan yritysten toiminnan kautta laimentaa poliittisen uuden etupiirijaon kuohuja ja antaa tilaisuuksia liiketoiminnan kehitykseen. Satelliitit mahdollistavat uusien käyttäjäryhmien pääsyn palvelualustoihin, 5G-verkot puolestaan tuovat käytettävyyttä ja kapasiteettia teollisen toiminnan prosessien hyödyntämiseksi verkossa.

Epävarmassa maailmantilanteessa jää usein havaitsematta hiljaisia signaaleja, jotka luovat uudenlaisia tilaisuuksia. Yhteiskunnallinen kehitys etenee kriisien kautta ja ympäristöä huomioivat vaatimukset tuovat myös uudenlaisia ratkaisumahdollisuuksia. Teknologia vaikuttaa kehitykseemme enemmän kuin usein annamme luvan myöntääkään. Yhteiskunnallisessa kehityksessä voimme myös päättää, miten nämä innovaatiot hyödynnetään. Satelliittien kyky lokaatiopalvelujen tuottajana on kiistaton ja vaatii yhä enemmän investointeja kuituinfraan ja mobiilipalveluihin. Mikä on 2020-vuosikymmenen merkittävin innovaatio, jää vielä nähtäväksi.

Jukka-Pekka Joensuu
Asianajaja, osakas

Artikkelia on lyhennetty blogia varten. Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Eversheds Sutherland Magazinessa 1/2020. Lue koko lehti: Eversheds Sutherland Magazine