Tekijä: Anne Petäjäniemi-Björklund

Anne Petäjäniemi-Björklund on kilpailu- ja hankintaoikeuteen, valtiontukiin ja työoikeuteen erikoistunut asianajaja. Annella on pitkä kokemus kilpailuoikeudellisten toimeksiantojen hoitamisesta, yritysten edustamisesta julkisia hankintoja koskevissa asioissa niin markkinaoikeudessa kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa sekä valtiontukeen liittyvistä asioista hallintotuomioistuimissa ja EU:n komissiossa.

ESPD-lomake – rasite vai helpotus?

Vuoden 2017 alussa voimaan astunut hankintalaki toi mukanaan yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan eli ESPD-lomakkeen. Kyseessä on yhteiseurooppalainen asiakirja, jolla tarjoaja pystyy osoittamaan kelpoisuutensa laittamalla rastit oikeisiin ruutuihin ilman, että tarjoaja joutuu pelaamaan eri viranomaisilta tilattavien asiakirjojen kanssa. Helppoa, eikö totta? Uusi hankintalaki edellyttää, että EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa hankintayksiköiden on vaadittava käytettäväksi yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa alustavana näyttönä

lue lisää / 20.9.2017 /