Tekijä: Mari Rusi

Asianajaja Mari Rusilla on kokemusta sekä kotimaisista että kansainvälisistä yrityskaupoista, pääomasijoituksista ja konsernien sisäisistä uudelleenjärjestelyistä. Hän toimii myös neuvonantajana yritysten päivittäiseen toimintaan liittyvissä yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa kysymyksissä samoin kuin tieto- ja kuluttajansuoja-asioissa.

Tietosuojavastaava yrityksessä

Toukokuussa 2018 voimaantullut EU:n tietosuoja-asetus velvoittaa osan yrityksistä nimittämään tietosuojavastaavan. Vaikka tietosuojavastaavaa ei olisikaan pakko nimittää, monissa yrityksissä nimitys on tehty tietosuojan varmistamiseksi. Milloin yritykseen on nimitettävä tietosuojavastaava? Tietosuojavastaava on nimitettävä, jos yrityksen ydintehtävät muodostuvat henkilötietojen käsittelytoimista, jotka luonteensa, laajuutensa ja/tai tarkoituksensa vuoksi edellyttävät laajamittaista rekisteröityjen säännöllistä ja järjestelmällistä seurantaa. Tietosuojavastaava on nimitettävä myös, jos

lue lisää / 11.6.2018 /