Kiinteistöjärjestelyjä tehokkaasti ja turvallisesti

Alkusyksyyn mennessä saimme selkeän kuvan siitä, millaisia vaikutuksia meneillään oleva globaali pandemia aiheuttaa yritystoimintaan. Maaliskuussa 2020 etätyöjärjestelyjen alkaessa ja muiden rajoitustoimenpiteiden vallitessa oli ilmeistä, että toimenpiteiden vaikutukset kohdistuvat koko yhteiskuntaan. Epäselvää sen sijaan oli, kuinka voimakkaita vaikutukset ovat ja kuinka kauas ajallisesti ne tulevat ulottumaan. Osaltamme pyrimme tukemaan asiakkaitamme myös kiinteistöliiketoiminnan menestyksekkäässä jatkamisessa.

Transaktioiden koko kasvaa

Osto- ja myyntitransaktioiden määrä kiinteistörintamalla on laskenut keväästä 2020 lukien, mutta samanaikaisesti olemme nähneet ammattimaisten sijoittajien yhä etenevän projekteissa, joiden tekemiseen osapuolilla on perusteltu syy. Myös uusia projekteja on käynnistynyt, ja hoitamiemme projektien euromääräinen keskiarvo on samalla noussut.

Suhtautumisessa kiinteistömarkkinatilanteeseen on tullut esiin kaksi vastakkaista ajattelutapaa. Toisaalta sijoittajat ovat omaksuneet varovaisemman etenemistavan, ja toisaalta markkinan hidastuminen on tarjonnut mahdollisuuden strategisesti aggressiivisempaan etenemiseen. Markkinan toipumiseen luottavalle ostajalle aktiivisten ostajien väheneminen merkitsee mahdollisuutta poimia kohteita, joista muutkin ostajat olisivat vuosi sitten kilpailleet. Tämä koskee erityisesti niitä kohteita, joiden vuokralaiskysyntään kohdistuu kasvanutta epävarmuutta. Samanaikaisesti uusiutuvan energian projektien vetovoima jatkuu. Esimerkiksi tuulivoimaprojektien pitkä kesto ja luottamus puhtaan energian kysyntään tukee projektien kehittämistä pandemiatilanteesta riippumatta.

Rohkaisevaa näkymää rakentamiseen loppuvuodeksi tarjosi Rakennusteollisuus RT:n tiedote 21.8.2020: rakennusliikkeiden suunnitelmat asuntotuotannon tämän vuoden aloitusmääristä olivat kasvaneet kevääseen verrattuna. Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritykset arvioivat aloittavansa kuluvana vuonna runsaan 13 000 asunnon rakentamisen, ja näistä reilu puolet on yksityishenkilöille suunnattuja omistusasuntoja ja toinen puoli ammattimaisille sijoittajille eli vuokrakäyttöön suunnattuja asuntoja.

Tuemme projektin turvallisessa eteenpäinviennissä

Kiinteistöprojektin edistämisen kannalta olennaista on, että osapuolet pystyvät käymään tarvittavat neuvottelut. Teams-kokoukset ovat jo osoittaneet käyttökelpoisuutensa, ja Teams-neuvotteluina on toimistossamme hoidettu niin sopimus- kuin riita-asioitakin koskevia neuvotteluja.

Neuvottelut kyetään toteuttamaan turvallisesti myös kasvokkain toimistotiloissamme pandemiasta huolimatta: varaamme neuvotteluja varten riittävän isot tilat, huolehdimme turvaväleistä ja hygieniasta. Näin vieraat voivat turvallisin mielin keskittyä tapaamisessa käsiteltävään asiaan.

Myös sähköinen allekirjoittaminen on mahdollista

Monessa transaktiossa avuksi on tullut sähköinen allekirjoitus, jota on helppo hyödyntää. Allekirjoittajat saavat sähköpostiinsa viestin, jossa vastaanottajaa pyydetään allekirjoittamaan asiakirja. Itse allekirjoitusprosessi on käyttäjälle hyvin yksinkertainen. Kun prosessi on valmis, saadaan järjestelmästä allekirjoitettu asiakirja sekä sertifikaatti allekirjoitusprosessista.

Ammattilaisemme ovat aina valmiita löytämään kullekin asiakkaalle ja hankkeelle sopivat menetelmät ja työkalut; projektien läpivienti nykyaikaisilla työvälineillä onnistuu varsin joustavasti.

Sirkka Terho
Asianajaja, osakas