Millainen työnantaja kiinnostaa nuoria?

Oikeustieteen opiskelijat ovat onnekkaassa asemassa, sillä mahdollisuudet tutustua työelämään ovat jo opiskeluiden aikana hyvät. Erilaisia harjoittelupaikkoja löytyy niin valtion virastoista, asianajotoimistoista kuin muiden alojen yrityksistäkin. Kun vaihtoehtoja on paljon, on myös varaa pohtia, minkälainen työpaikka omalla kohdalla on niin kiinnostava, että sitä haluaa hakea. Miten työnantaja voi erottua opiskelijan tai nuoren juristin silmissä edukseen?

Yksi tärkeistä työnantajan ominaisuuksista on todellisten etenemismahdollisuuksien tarjoaminen. Mahdollisuus kasvaa nuoresta harjoittelijasta alkaen saman toimiston sisällä luo turvallisen ja hyvän ympäristön urakehitykselle. Jatkuvuuden lisäksi nuorelle on tärkeää, että hän saa palautetta tekemästään työstä ja näin hänen oppimistaan tuetaan. Meillä Eversheds Sutherlandillä voivat harjoittelijat edetä aina nuoremmasta harjoittelijasta vanhemmaksi harjoittelijaksi ja valmistumisen jälkeen junior associateksi.

Etenemismahdollisuuksien ja palautteen saamisen lisäksi monipuoliset ja haastavat työtehtävät ovat avain mielenkiintoiseen työnkuvaan. Jos päivittäinen arki antaa mahdollisuuden kehittyä eteenpäin työntekijänä, tekee se työympäristöstä mielekkään nuorelle työntekijälle. Optimaalisessa tilanteessa tehtävien haastavuus on suhteutettu omaan osaamiseen siten, että oppimisprosessi on jatkuvaa.

Työpaikan viihtyvyyteen vaikuttavat lisäksi hyvät työkaverit ja miellyttävä työilmapiiri. Nykyajan työkulttuuri pohjautuu voimakkaasti yhteistyöhön, joten työpäivätkin sujuvat helpommin, kun kollegoiden kanssa tulee toimeen. Miellyttävyyteen vaikuttaa toki myös johtamiskulttuuri. Kun esimiestyöskentely on selkeää ja johdonmukaista, on töissä hyvä olla ja usko omaan tekemiseen on helppo pitää yllä. Erityisesti nuoren työntekijän on tärkeää voida luottaa esimiehiinsä, jotta työntekijänä voi kasvaa. Kommunikaation sujuminen niin työkavereiden, kuin myös esimiesten kanssa on avainasemassa.

Eversheds Sutherlandin etu työnantajana on sen kansainvälisyys: 69 toimistoa 34:ssä maassa takaavat sen. Kansainvälisyys on nykypäivän maailmassa tärkeä teema ja tätä tukeva työympäristö on haluttu ja kiehtova. Konkreettiset mahdollisuudet olla osana kansainvälistä työyhteisöä ovat täällä läsnä. On kiinnostavaa nähdä, kuinka kansainvälisyys lomittuu suomalaisen asianajotoimiston toimintaan. Tämä näkyy jo harjoittelijan työssä: englantia tulee käytettyä päivittäin aina puhelinkeskusteluista asiakirjojen laadintaan asti. Omaa kielitaitoa on mahdollista pitää yllä ja se kehittyy jatkuvasti.

Päivittäisen sähköpostin välityksellä tapahtuvan kanssakäymisen lisäksi harjoittelijoilla on mahdollisuus tutustua ulkomaiseen työkulttuuriin myös paikan päällä. Eversheds Sutherlandin sisäisen vaihto-ohjelman avulla nuori juristi pääsee näkemään toisessa maassa sijaitsevan toimiston arkea ja olemaan osana työyhteisöä. Tämänkaltaiset konkreettiset mahdollisuudet tutustua työelämään Suomen rajojen ulkopuolella kannustavat kansainvälisyyteen ja antavat mahdollisuuden oppia lisää.

Työnantajana Eversheds Sutherland tarjoaakin työntekijöilleen tilaisuuden päästä helposti osaksi kansainvälistä työyhteisöä. Ulkomaisten korkeakouluharjoitteluiden sijasta harjoittelijat voivat kartuttaa osaamistaan rauhassa omaa tahtia ja rakentaa urapolkuaan vähitellen kohti kansainvälisempiä tehtäviä varmistaen samalla opintojen normaalin etenemisen. Ajallaan valmistumisen yhdistäminen samanaikaiseen työntekoon ei aina ole helppoa, mutta mukaansa tempaava työpaikka tekee siitäkin palkitsevaa.

Oikeustieteen ylioppilaat
Jenni Nummela ja Sanni Tirkkonen