Tekijä: Sanna Poranen

Sanna Poranen on vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen sekä perhe- ja perintöoikeuteen erikoistunut asianajaja. Sanna avustaa ulkomaisia vakuutusyhtiöitä ja meklareita niiden sääntelyyn ja sopimuksiin liittyvissä asioissa sekä vakuutusehtojen kirjoittamisessa ja tulkinnassa. Sanna hoitaa myös monenlaisia kansainväliseen perhe- ja perintöoikeuteen liittyviä toimeksiantoja.

Miten turvata omaisuuden säilyminen omassa suvussa – ”Smart Mamas” -ohjeita

Vanhemmat lahjoittavat lapsilleen joskus hyvinkin suuria omaisuuksia elinaikanaan, mikä on myös verosuunnittelumielessä järkevää. Omaisuutta siirtyy myös perintönä ja testamenteilla. Äitien – ja isien – haaveena on pitää lapset ja tulevat lapsenlapset lähellä ja taloudellisesti turvattuina sekä minimoida lasten pettymykset. Oma omaisuus, verellä, hiellä ja kyynelillä ansaittu taikka peritty, halutaan säilyttää omassa suvussa, omien lasten ja

lue lisää / 16.8.2017 /