Miten turvata omaisuuden säilyminen omassa suvussa – ”Smart Mamas” -ohjeita

Vanhemmat lahjoittavat lapsilleen joskus hyvinkin suuria omaisuuksia elinaikanaan, mikä on myös verosuunnittelumielessä järkevää. Omaisuutta siirtyy myös perintönä ja testamenteilla. Äitien – ja isien – haaveena on pitää lapset ja tulevat lapsenlapset lähellä ja taloudellisesti turvattuina sekä minimoida lasten pettymykset. Oma omaisuus, verellä, hiellä ja kyynelillä ansaittu taikka peritty, halutaan säilyttää omassa suvussa, omien lasten ja lastenlasten nautittavana. Ikävät ex-puolisot, mahdollisesti uuden perheensä kanssa, halutaan pitää kaukana omasta paratiisista.

Lahjoja saaneet lapset aikuistuvat, tekevät omat ratkaisunsa, valitsevat omat kumppaninsa ja perustavat omat perheensä. Jotkut tekevät avioliiton solmiessaan avioehdon, jolla puolison avio-oikeus on suljettu pois, mutta kaikki eivät sitä ”rakkauden huumassa” tee. Avioehdon tekemiseen tai tekemättä jättämiseen ei vanhemmilla luonnollisesti ole suoranaista sananvaltaa – niin kuin ei puolison valintaankaan. Avioerot ovat kuitenkin arkea, ja viisas vanhempi ottaa tämän huomioon suunnitellessaan omaisuutensa eteenpäin siirtämistä.

Smart mama (ja papa) poistaa lahjoittamansa omaisuuden osalta lasten nykyisten tai tulevien puolisoiden avio-oikeuden kirjoittamalla tämän lahjakirjaan. Näin tämä omaisuus jää mahdollisessa avioerossa ja lapsen kuolemantapauksessa osituksen ulkopuolelle, eikä ole pelkoa sen päätymisestä ex-puolisolle. Avio-oikeuden poissulkeminen ei kuitenkaan estä puolison perintöoikeutta. Jos lahjan saanut lapsi kuolee ilman, että on saanut omia lapsia, perii puoliso hänet perintökaaren mukaan.

Smart mamas määräävät testamenteissaan, että lasten nykyisillä tai tulevilla puolisoilla ei ole avio-oikeutta vanhemmilta perittyyn omaisuuteen. Näin peritty omaisuus siirtyy lapsilta lapsenlapsille eikä eksy avio-oikeuden kautta toiseen sukuun ja toisille lapsille.

Puolisot voivat joko ennen avioliiton solmimista tai parisuhteen rekisteröintiä taikka liiton aikana tehdä avioehtosopimuksen. Avioehtosopimuksessa puolisot voivat sopia, ettei kummallakaan taikka toisella ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen. Avio-oikeus voidaan sulkea pois kokonaan taikka osittain. Avioehtosopimuksessa voidaan esimerkiksi määrätä, että puolisolla ei ole avio-oikeutta tiettyyn toiselle puolisolle kuuluvaan omaisuuteen kuten esimerkiksi tämän perintönä saamaan maatilaan. Smart Mama suosittelee avioehtosopimuksen harkitsemista avioon aikovalle lapselleen.

Kokonaistilanteen kartoittamisessa ja sisällöltään sopivan avioehtosopimuksen laatimisessa kannattaa käyttää asianajajaa, jotta lopputulos ei yllätä. Smart Mama käyttää asianajajaa apuna lahjakirjan ja testamentin laatimisessa sekä suosittelee asianajajan käyttämistä myös avioehtosopimuksen laatimisessa.

Sanna Poranen on vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuteen sekä perhe- ja perintöoikeuteen erikoistunut asianajaja. Sanna avustaa ulkomaisia vakuutusyhtiöitä ja meklareita niiden sääntelyyn ja sopimuksiin liittyvissä asioissa sekä vakuutusehtojen kirjoittamisessa ja tulkinnassa. Sanna hoitaa myös monenlaisia kansainväliseen perhe- ja perintöoikeuteen liittyviä toimeksiantoja.